מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 256 תוצאות
 

הצעת תקציב לשנה 2022

אבן יהודה

01/09/2022


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2022

אבן יהודה

07/12/2023


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2022-30/06/2022

אבן יהודה

25/04/2022


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2022

אבן יהודה

26/01/2023


הצעת תקציב לשנה 2022

אופקים

12/09/2022


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2022

אופקים

23/11/2023


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2022

אופקים

01/01/2023


כתב מינוי מורשה חתימה
25/06/2015-18/06/2022

אופקים

18/06/2019


כתב מינוי מורשה חתימה
25/06/2015-18/06/2022

אופקים

18/06/2019


כתב מינוי מורשה חתימה
11/06/2016-19/06/2023

אור יהודה

19/06/2019


הצעת תקציב לשנה 2022

אור יהודה

12/09/2022


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2022

אור יהודה

19/02/2024


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2022

אור יהודה

15/01/2023


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2022

אור עקיבא

18/02/2024


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2022

אור עקיבא

31/01/2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016