מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 595 תוצאות
 

מצורף בזאת פורמט לדוחות חצי שנתיים ליום 30 ביוני 2021. מועד ההגשה הינו 31.8.2021. ההגשה כוללת רק את הדוחות החתומים ב- PDF.

03/08/2021


הצעת תקציב לשנה 2021

אבן יהודה

26/12/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2021

אבן יהודה

11/11/2021


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אבן יהודה

11/11/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020

אבן יהודה

13/10/2020


הצעת תקציב לשנה 2021

אופקים

16/12/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2021

אופקים

11/11/2021


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אופקים

14/09/2021


כתב מינוי מורשה חתימה
30/06/2020-30/10/2020

אופקים

29/07/2020


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020

אופקים

16/09/2020


הצעת תקציב לשנה 2021

אור יהודה

01/12/2021


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2021

אור יהודה

12/01/2022


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2020

אור יהודה

11/11/2021


כתב מינוי מורשה חתימה
30/06/2020-30/10/2020

אור יהודה

29/07/2020


דו"ח כספי חצי שנתי סקור מועצה דתית לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020

אור יהודה

18/10/2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016