מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 639 תוצאות
 

רו"ח המבקרים של המועצות הדתיות, מצורפת בזאת חבילת הדיווח המעודכנת של המועצות הדתיות לשנת 2019, הכוללת את הקבצים הבאים: 1. פורמט WORD של הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2019, הכולל פורמט דו"ח הנהלה לשנת 2019 ופורמט דו"ח תקציב מול ביצוע לשנת 2019. 2. פורמט EXCEL של הדוח הכספי לשנת 2019. 3. מצגת שהועברה בכנס לרו"ח ביום 13.1.2020. מקווים לעבודה פורה ולשיתוף פעולה, אגף בכיר לתכנון ותקצוב

14/01/2020


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

17/03/2019


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

19/03/2019


הצעת תקציב לשנה 2019

אבן יהודה

31/07/2019


הצעת תקציב לשנה 2018

אבן יהודה

18/11/2018


הצעת תקציב לשנה 2019

אופקים

12/08/2019


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2018

אופקים

18/09/2019


הצעת תקציב לשנה 2018

אופקים

18/10/2018


הצעת תקציב לשנה 2019

אור יהודה

22/07/2019


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2018

אור יהודה

01/01/2020


הצעת תקציב לשנה 2018

אור יהודה

18/10/2018


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2019-31/12/2019

אור עקיבא

19/03/2019


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2019-31/12/2019

אור עקיבא

17/03/2019


הצעת תקציב לשנה 2019

אור עקיבא

15/08/2019


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2018

אור עקיבא

18/09/2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016