מערכת אזכור ודיווח ראשוני ייעודי


חיפוש
נמצאו 719 תוצאות
 

כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

17/03/2019


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2019-31/12/2019

אבן יהודה

19/03/2019


הצעת תקציב לשנה 2018

אבן יהודה

18/11/2018


כתב מינוי חשב מלווה
04/01/2017-31/12/2017

אבן יהודה

19/07/2017


הצעת תקציב לשנה 2017

אבן יהודה

23/07/2017


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2017

אבן יהודה

07/11/2018


הצעת תקציב לשנה 2018

אופקים

18/10/2018


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2018

אופקים

18/09/2019


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2017

אופקים

11/11/2018


הצעת תקציב לשנה 2017

אופקים

11/07/2017


הצעת תקציב לשנה 2018

אור יהודה

18/10/2018


הצעת תקציב לשנה 2017

אור יהודה

04/07/2017


דו"ח כספי מועצה דתית מבוקר לשנה שנסתיימה ביום 31/12/2017

אור יהודה

05/09/2018


כתב מינוי מורשה חתימה
01/01/2019-31/12/2019

אור עקיבא

19/03/2019


כתב מינוי חשב מלווה
01/01/2019-31/12/2019

אור עקיבא

17/03/2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 >

פותח ע"י צוות פיתוח יישומים - אגף מערכות מידע וסייבר במשרד לשירותי דת, 2016